Gjerstad kommune har jod-tabletter på eget lager

Gjerstad kommune har jod-tabletter på lager i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi følger nøye med på utviklingen. Vi er klare til å iverksette utdeling umiddelbart om nasjonale myndigheter bestemmer dette.

Denne beredskapen retter seg mot barn og unge under 18 år og gravide og ammende. Det er lagt opp til at øvrige mellom 18 og 40 år selv må vurdere å anskaffe jodtabletter til oppbevaring i egen bolig.

Gjerstad kommune distribuerer jodtabletter via kommunens skole og barnehager hvis det blir behov for dette. Varsling og informasjon om atomuhell og utdeling av jod vil skje via kommunens kartbaserte SMS-varslingsløsning (Varsling24), skolens meldingssystem Visma, barnehagens kommunikasjonssystem Vigilo, kommunens hjemmeside og deling av informasjon på Facebook, samt lokal og nasjonal presse.