GJERSTAD LEGEKONTOR STENGT TORSDAG 27/8 PGA SYKDOM

For testing for Covid-19, ring den nye telefonen som er opprettet for dette: 901 42 717 (betjent kl. 08.00-14.00).
Ved behov for legehjelp, kontakt legevakten i Arendal på telefon 116 117. Ved nødsituasjoner, ring 113.