Gjerstad scorer best i ny undersøkelse om næringsattraktivitet

NORCE AS har kartlagt næringsattraktiviteten blant kommunene i Østre Agder, og utarbeidet en rapport i desember 2019.

Rapporten omfatter kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad. Respondenter fra Gjerstad svarer gjennomgående mer positivt enn respondenter fra andre kommuner. Gjerstad, Åmli og Froland får mest positiv tilbakemelding på om kommunen er næringsvennlig.