Handlingsprogram 2024-2027 og årsplan 2024 – offentlig ettersyn

Formannskapets forslag til handlingsprogram for perioden 2024 – 2027, årsplan for 2024 og forslag til fastsettelse av avgifter for 2024 er lagt ut til offentlig ettersyn fra i dag og fram til kommunestyrets behandling en 14.12.2022.

Eventuelle merknader må meldes innen 14.12.2023 kl. 14:00 til postmottak@gjerstad.kommune.no eller Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad.

Handlingsprogram 2024-2027, årsplan for 2024 og avgiftsfastsettelse for 2024 (PDF, 2 MB)

Formannskapets innstilling til kommunestyret - særutskrift av sak 23/52. (PDF, 39 kB)