Høring - forskrift om gravplassvedtekter for Gjerstad kommune

Gravplassmyndigheten i Gjerstad jobber med å revidere forskrift om gravplassvedtekter for Gjerstad kommune, Agder fylke. De forrige gravplassvedtektene ble godkjent i 2009. Gravplassene i Gjerstad kommune er underlagt Gjerstad menighetsråd sitt myndighetsområde, og forskrift til gravplassvedtekter gjelder for gravplassene i Gjerstad kommune. Forskrift om gravplassvedtekter gir bestemmelser om bl.a. gravplasstilhørighet, feste av grav og gravminner.

Utkast til forskrift om gravplassvedtekter, Gjerstad kommune, Agder (PDF, 43 kB)

Etter forvaltningsloven § 37 skal det gis anledning for berørte parter å uttale seg. Høringssvar merkes «Høringssvar, gravplassvedtekter» og kan sendes til kirkekontoret@gjerstad.kommune.no eller Gjerstad kirkekontor, Niels Henrik Abelsplass 5, 4980 Gjerstad innen frist den 20. mai 2024.