Informasjon - Fiberutbygging

På grunn av koronapandemien kan det dessverre ikke avholdes fysiske møter.

Det var planlagt folkemøte for husstander i områdene Tuftene/Brokeland, Egddalen (fra Lars MeseI AS) til Mobrua inkl. Vik og Moreina til Valle Alle nå i starten av oktober.

Det arbeides sammen med leverandøren Afiber AS for å finne en digital løsning slik at prosessen med informasjon og tegning av abonnement kan starte.

Så snart vi har en løsning klar vil det komme oppdatert informasjon på vår hjemmeside.