Informasjon fra legekontoret - uke 29 (18-22. juli)

På grunn av uforutsette omstendigheter vil det dessverre ikke være lege tilstede ved legekontoret i uke 29; 18-22 juli. Det vil være helsesekretær/sykepleier ved kontoret som kan videreformidle kontakt med legevakten i Arendal ved øyeblikkelig hjelp. Vi beklager dette på det sterkeste.