Informasjon om rivearbeider ved Gjerstad skole

I forbindelse med at Gjerstad skole skal rives informeres det om pågående, støyende arbeid. 

I forbindelse med rivearbeider av gamle Gjerstad skole, vil det foregå en del støyende arbeider. 

Det ble satt i gang forberedende arbeide i bygget tirsdag 21.08.2023. Det vil i perioden med manuelt arbeid bli behov for inn-uttransport av avfallscontainere. Under disse arbeidene er det planlagt arbeidstid mandag til fredag kl. 07.00 – 18.00. 

Det vil også pågå fjerning av asbest. Asbesten blir håndtert forskriftsmessig. 

Maskinell riving vil etter planen starte uke 37, Dette vil generere normal støy fra gravemaskin og transport. 

Her er det planlagt arbeidstid mandag til fredag (lørdag) 07.00-17.00, og maskinriving vil foregå ut uke 44 ​​​. Arbeidstider og støy er i henhold til gjeldene lover og forskrifter. 

Det er satt opp 2 meter høyt anleggsgjerde rundt bygget.