Informasjons-/dialogmøte med grunneiere/beboere i Holte- og Sundegrenda 14.2.19

Nye Veier AS vil sammen med kommunens koordinator i planarbeidet, samt representanter fra kommunen være til stede og svare på spørsmål om trasévalg i forbindelse med ny E18 torsdag 14. februar kl. 17.00-19.00 i kommunestyresalen på Almuestaua.