Informasjonsmøte om ny E18 den 27. november

Gjerstad kommune inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med ny E18 hvor representanter fra Nye Veier informerer om kommunedelplanen og virkningene av den, videre arbeid, og hvordan det jobbes med grunnerverv i reguleringsplanfasen.

Det blir spørsmålsrunde etter orienteringen. Møtet er på Abel skole, aulaen, onsdag 27. november kl. 18:00.

Velkommen!