Innbyggernes spørretime i kommunestyret

Innbyggere i Gjerstad kommune har anledning til å stille spørsmål i "Innbyggernes spørretime" i kommunestyrets møte torsdag 21. september.

Frist for å melde inn spørsmål er mandag 18. september 2023 kl. 09:00. 

Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører steinar.pedersen@gjerstad.kommune.no eller kommunedirektør per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no, eller leveres inn på kommunehuset.

I vedtatt reglement for kommunestyret heter det i § 25:

 1. Gjerstad kommune vedtar å innføre «spørretid» som fast siste post på sakskartet i kommunestyret, eventuelt-posten utgår. Spørsmål som ønskes besvart må sendes inn skriftlig innen 4 dager før kommunestyremøtet. Andre saker kan tas opp i møtet.
 2. Kommunestyret innfører mulighet for innbyggere til å stille spørsmål i «innbyggernes spørretime» i starten av hvert kommunestyremøte. Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører eller rådmann innen 4 dager før spørretimen. Spørsmålsstiller må være tilstede i møtet, men bestemmer om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal gjøre det.
 3. Foreligger ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes den formelle delen av møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Spørretimen faller da bort.
 4. Alle personer som er bosatt i Gjerstad kan stille spørsmål.
 5. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta i denne spørretimen.
 6. Ordfører avgjør hvem som skal besvare spørsmålet.
 7. Spørsmålene skal være korte og det må normalt kun ta inntil 3 minutter å stille dem og inntil 5 minutter å besvare dem. Ut over dette har spørsmålsstilleren og svareren anledning til replikk i inntil 1 minutt.
 8. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp."

  Spørsmål til «Innbyggernes spørretime» ihht. reglementets pkt. 2 må være kommet ordfører eller rådmann i hende senest innen 4 dager før kommunestyremøtet kl 09:00. 
  Spørsmålene må sendes skriftlig til ordfører (steinar.pedersen@gjerstad.kommune.no) eller kommunedirektør (per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no), eller leveres inn på kommunehuset.

Reglement for Gjerstad kommunestyre vedtatt av kommunestyret i sak 20/63 17.9.2020.