Kommunestyret

Kommunestyret, kommunens øverste organ, velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Gjerstad kommunestyre har 17 medlemmer og ledes av ordfører Inger Haldis Løite (AP). Varaordfører er Steinar Pedersen (H). 

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli og august), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes i Almestua og starter normalt kl. 18:30.

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum.

Kommunestyret

Kommunestyret i Gjerstad kommune for perioden 2019-2023
Kommunestyret
Parti Navn Telefon
Arbeiderpartiet Inger Løite, ordfører 400 60 772
Arbeiderpartiet John Henrik Johansen 951 97 177
Arbeiderpartiet Agnete Aasbø 922 56 366
Arbeiderpartiet Håkon Sundsli 476 33 966
Arbeiderpartiet Susan Sandåker 990 22 240
Arbeiderpartiet Bente Karlsen 997 66 601
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858
Fremskrittspartiet Tor- Arne Støa 474 59 547
Høyre Steinar Pedersen 906 65 921
Høyre Randi Skorstøl Madsen 991 51 722
Kristelig folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934
Senterpartiet Marie Bakka 911 68 113
Senterpartiet Kai Ove Sandåker 902 07 898
Senterpartiet Iselin Dalen Moe 907 70 497
Senterpartiet Anette Kveim 950 23 851
Senterpartiet Hans Lunden 918 80 227

Svarfrist er satt til 18. mars 2020. Les mer og besvar webskjema nederst i artikkelen.