Kommunestyret

Kommunestyret, kommunens øverste organ, velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Gjerstad kommunestyre har 17 medlemmer og ledes av ordfører Steinar Pedersen (H). Varaordfører er Halvard Skaaland (FRP).  

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli og august), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes i Almestua og starter normalt kl. 18:30. 
Alle møter publiseres på einnsyn.no, og møtene videofilmes og legges direkte ut på internett.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum.

Kommunestyret

Kommunestyret
Parti Navn Telefon Epost
Høyre Steinar Pedersen, ordfører 906 65 921 Steinar Pedersen
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland , varaordfører 404 13 858 Halvard Skaaland
Arbeiderpartiet John Henrik Johansen 951 97 177 John Henrik Johansen
Arbeiderpartiet Håkon Sundsli 476 33 966 Håkon Sundsli
Arbeiderpartiet Gunn Britt Fosteråsen 952 42 483 Gunn Britt Fosteråsen
Fremskrittspartiet Tor-Arne Støa 474 59 547 Tor-Arne Støa
Høyre Randi Skorstøl 991 51 722 Randi Skorstøl
Høyre Gunnar Fløystad 952 91 556 Gunnar Fløystad
Høyre Janne Linn Mykland Haugen 909 54 635 Janne Linn Mykland Haugen
Høyre Camilla Dahl-Thomassen 952 74 787 Camilla Dahl-Thomassen
Høyre Morten Sverre Presthagen 952 55 514 Morten Sverre Presthagen
Kristelig Folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755 Tone Helene Strat
Rødt Ellen Aanes Draagen 481 86 728 Ellen Aanes Draagen
Senterpartiet Iselin Dalen Moe 907 70 497 Iselin Dalen Moe
Senterpartiet Maria Heiland 957 44 733 Maria Heiland
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934 Gro Eskeland
Senterpartiet Lars Einar Lunden 913 47 522 Lars Einar Lunden
1. vara Arbeiderpartiet Anette Pedersen 916 02 171 Anette Pedersen
1. vara Fremskrittspartiet Heidi Merethe Thoresen 932 14 799 Heidi Merethe Thoresen
1. vara Høyre Jan Inge Hagestrand 404 07 926 Jan Inge Hagestrand
1. vara Kristelig Folkeparti Harmen Boiten 913 20 081 Harmen Boiten
1. vara Rødt Geir Evensen 907 20 025 Geir Evensen
1. vara Senterpartiet Rune Dalen 416 38 023 Rune Dalen
Kommunestyret i Gjerstad kommune for perioden 2023-2027

Artikkelliste