Kommunestyret

Kommunestyret, kommunens øverste organ, velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

 

Gjerstad kommunestyre har 17 medlemmer og ledes av ordfører Inger Haldis Løite (AP). Varaordfører er Knut Erik Ulltveit (SP). 

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes i Almestua og starter normalt kl. 18:30.

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum.

Kommunestyret Kommunestyret i Gjerstad kommune for perioden 2015 - 2019
Kommunestyret
Parti Navn Telefon
Arbeiderpartiet Inger Løite, ordfører 400 60 772
Arbeiderpartiet Egil Nicolay Haugland 994 55 207
Arbeiderpartiet Håkon Sundsli 476 33 966
Arbeiderpartiet Knut Hagelia 975 02 113
Arbeiderpartiet Albert Nævestad 979 52 396
Arbeiderpartiet Evie Katrin Lønne 913 36 342
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858
Høyre Rune Hagestrand 934 33 700
Høyre Steinar Pedersen 906 65 921
Høyre May Yvonne Hjellvik 996 16 141
Høyre Morten Sverre Presthagen 952 55 514
Kristelig Folkeparti Edny Øybekk 416 13 923
Senterpartiet Knut Erik Ulltveit, varaordfører 917 27 145
Senterpartiet Marie Bakka 911 68 113
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934
Senterpartiet Kåre Dalane 474 76 146
Senterpartiet Anette Kveim 950 23 851