Kommunestyret

Kommunestyret, kommunens øverste organ, velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Gjerstad kommunestyre har 17 medlemmer og ledes av ordfører Steinar Pedersen (H). Varaordfører er John Henrik Johansen (AP).  

Kommunestyret holder møte en gang i måneden (unntatt juli og august), vanligvis siste torsdag i hver måned. Møtene holdes i Almestua og starter normalt kl. 18:30.

Møtene videofilmes og legges direkte ut på internett.

Kommunestyrets møter er åpne for publikum.

Kommunestyret

Kommunestyret
Parti Navn Telefon Epost
Høyre Steinar Pedersen, ordfører 906 65 921 Steinar Pedersen
Arbeiderpartiet John Henrik Johansen, varaordfører 919 98 621 John Henrik Johansen
Arbeiderpartiet Håkon Sundsli 476 33 966 Håkon Sundsli
Arbeiderpartiet Bente Karlsen 997 66 601 Bente Karlsen
Arbeiderpartiet Inger Bjørnstad Hommefoss 901 83 871 Inger B. Hommefoss
Arbeiderpartiet Ole Einar V. Seierdalen 995 60 885 Ole Einar V. Seierdalen
Arbeiderpartiet Gunn Britt Fosteråsen 952 42 743 Gunn Britt Fosteråsen
Fremskrittspartiet Halvard Skaaland 404 13 858 Halvard Skaaland
Fremskrittspartiet Tor- Arne Støa 474 59 547 Tor-Arne Støa
Høyre Randi Skorstøl 991 51 722 Randi Skorstøl
Kristelig folkeparti Tone Helene Strat 918 09 755 Tone Helene Strat
Senterpartiet Gro Eskeland 922 58 934 Gro Eskeland
Senterpartiet Kai Ove Sandåker 902 07 898 Kai Ove Sandåker
Senterpartiet Iselin Dalen Moe 907 70 497 Iselin Dalen Moe
Senterpartiet Anette Kveim 950 23 851 Anette Kveim
Senterpartiet Magne Birkedal 994 19 775 Magne Birkedal
Senterpartiet Maria Heiland 957 44 733 Maria Heiland
1. vara Arbeiderpartiet Per Kato Eriksen 482 39 243 *
1. vara Fremskrittspartiet Heidi Merethe Thoresen 932 14 799 Heidi M. Thoresen
1. vara Høyre Morten Sverre Presthagen 952 55 514 Morten S. Presthagen
1. vara Kristelig Folkeparti Nils Audun Gryting 414 15 940 Nils Audun Gryting
1. vara Senterpartiet Mona Hoel 905 43 336 Mona Hoel
Kommunestyret i Gjerstad kommune for perioden 2019-2023