Innføring av ekstraordinær båndtvang i Gjerstad kommune – med virkning fra 2. januar 2024

Med bakgrunn i store snømengder den siste tiden samt meldinger om kaldt vær framover, innføres ekstraordinær båndtvang i Gjerstad kommune. Dette gjøres for å hjelpe viltet i en krevende periode.

Det har kommet store mengder snø den siste uka, og det har derfor blitt gjennomført en høringsrunde om det er riktig å innføre båndtvang i hele kommunen. 

Saken er diskutert muntlig med viltlag og nabokommuner.

Med bakgrunn i at det nå er en ekstremt krevende situasjon for viltet, og da spesielt rådyr, er det naturlig å innføre ekstraordinær båndtvang, 

Alle høringsinstansene som har kommet med innspill er positive til å innføre båndtvang, og denne iverksettes derfor med umiddelbar virkning. 

Gjerstad kommune vedtar følgende forskrift: 

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund in Gjerstad kommune

Med hjemmel i § 6 f i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, har Gjerstad kommune i Agder den 02.01.2024 fastsatt følgende forskrift: 

§ 1 

Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for Gjerstad kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. 

§ 2 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.03.2024, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene tillater det.