Invitasjon til påmelding til felles arrangement for lag og foreninger i Gjerstad lørdag 20. august

Sted: på plenen/veien foran kommunehuset, som skal bli et framtidig aktivitetshus for lag og foreninger.

Tid: lørdag 20. august kl. 12 – 15.

Vi ønsker en tilbakemelding på om ditt lag/forening vil være med på dette snarlig.

Påmelding til stand har frist 15. august.

Send svar til randi.lundvall@gjerstad.kommune.no

Les mer ved å åpne nyheten.

Invitasjon og påmelding til et felles arrangement for lag og foreninger i Gjerstad

Frivillighetens år 2022 har som overordnet mål

  • økt deltakelse
  • økt tilgjengelighet  
  • synliggjøring av frivilligheten

På vårens møte for lag og foreninger i Gjerstad, ble det besluttet å lage et felles arrangement der ulike lag og foreninger i kommunen kan vise seg fram for potensielle nye medlemmer.

Planen er at hvert lag/hver forening setter opp hver sin «stand», med info og aktiviteter som synliggjør hva de holder på med. Vi ser for oss f.eks. boder/telt og div. aktiviteter. Alle må ha med eget «utstyr» til sine boder. Det er selvfølgelig helt ok om to, eller flere lag/foreninger går sammen om en bod.

Vi lager en felles turquiz på Abelstien, som har litt spørsmål om de forskjellige laga/foreningene i kommunen. Her er det ønskelig at alle lag og foreninger sender inn minst tre spørsmål om seg og sitt til randi.lundvall@gjerstad.kommune.no innen 15.august.

Vi legger opp til innsyn i kommunehuset, som skal bli kommunens nye aktivitetshus, åpen frivilligsentral, åpent bibliotek, åpen frivilligsentral, skrollestue i kulturkjeller etc.

Vi lager en felles bod for utsalg av vafler, kaffe og saft. Kommunen spanderer saft og kaffe, men hvert lag/forening stiller med litt vaffelrøre hver. Mengde kommer vi tilbake til. Idrettslagets oppskrift på vaffelrøre skal brukes (oppskrift nedenfor). Inntektene fra salget fordeles på de laga/foreningene som stiller mer røre J.

Drop in har en egen bod, hvor de selger sine populære spesialburgere

Sted: på plenen/veien foran kommunehuset, som skal bli et framtidig aktivitetshus for lag og foreninger.

Tid: lørdag 20. august kl. 12 – 15.

Vi ønsker en tilbakemelding på om ditt lag vil være med på dette snarlig.

Påmelding til stand har frist 15. august.

Send svar til randi.lundvall@gjerstad.kommune.no

En komité bestående av Elisabeth Aspesæter, Liv Kirsten Eide, Vigdis H. Strat og Randi Lundvall tar seg av koordinering, påmelding, lagenes forslag på spørsmål til Quizen, etc.

På vegne av komitéen

Randi Lundvall