Kommunestyremøte torsdag den 13. desember 2018

Gjerstad kommunestyre holder møte på Almuestaua torsdag den 13. desember 2018 kl. 16:00, obs, merk tidspunkt!

Møtet er åpent for publikum. Du kan også se kommunestyremøtet direkte da dette overføres via web-tv. Ved å følge samme lenke, kan du også få tilgang til opptak av tidligere møter.

Lenker til:

- Saksliste

- Handlingsprogram/årsplan

- Referatsaker og delegerte saker

- Nyhetsbrev fra KS (Kommunenes sentralforbund)

- Østre Agder: Innkalling og referater fra møter