Kommunestyremøte torsdag den 23. mai 2019

Gjerstad kommunestyre holder møte på Almuestaua torsdag den 23. mai 2019 kl. 19:00.

Møtet er åpent for publikum. Du kan også se kommunestyremøtet direkte da dette overføres via web-tv. Ved å følge samme lenke, kan du også få tilgang til opptak av tidligere møter.

Lenker til:

- Saksliste

- Saksliste uten vedlegg   (PDF, 366 kB)

- Referatsaker og delegerte saker

- Østre Agder: Innkalling og referater fra møter