Kulturminnevernplan 2020 - 2023 ute til offentlig høring

Formannskapet har i sitt møte den 8. oktober 2019 bestemt at Kulturminnevernplan for 2020 - 2023 skal legges ut på offentlig høring i perioden 9. oktober 2019 til 20. november 2019.
 

Innspill til kulturminnevernplanen sendes Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad, eller som e-post: postmottak@gjerstad.kommune.no. Fristen er som nevnt over, 20. november 2019.
Planen skal etter høringsrunden behandles av kommunestyret.
Kulturminnevernplan for 2020 - 2023 kan lastes ned her.  (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 - Nasjonale føringer (PDF, 73 kB)

Vedlegg 2 - Mulige kulturminner langs turstier (PDF, 94 kB)