Kvalitet på din internett tilgang

Vi trenger din hjelp til å kartlegge privat internett tilgang ved at du fyller ut svar-skjemaet nederst i nyheten.

I den smittesituasjonen vi er i nå, arbeider mange både i offentlig og privat sektor fra hjemmekontor.

Agder fylkeskommune har bedt kommunene i vår region om vi kan kartlegge/vurdere om nettilgangen er robust nok til å håndtere stor trafikk, både for de som har hjemmekontor, bedrifter, kommunal e-helsetjeneste og private brukere.

Kan dere som innbyggere i Gjerstad gi oss en tilbakemelding på om hvordan kvalitet på nettilgangen hjemme er?

Fyll ut skjemaet nedenfor.

Informasjonen som kommer fram vil bli brukt av Agder fylkeskommune for å se hvor det er svakheter og hvor det eventuelt kan bli aktuelt å sette inn ekstraordinære tiltak fremover.

Takk for hjelpen!

Kvalitet på din internett tilgangFelt merket med * må fylles ut