Ledige stillinger for barnehagelærere/pedagoger

Gjerstad kommune har ledig følgende i Visedal barnehage, avd. Renstøl:

100% pedagogisk leder – vikariat – fom 01.01.19 tom 31.01.20

100% pedagog - vikariat – fom 01.01.19 tom 31.07.19

Søknadsfrist 25.11.2018.

Søkere må ha relevant godkjent høyskole/universitetsutdanning. Erfaring fra arbeid i barnehage er ønskelig, spesielt knyttet til de yngste barna. Begge stillingene er knyttet til småbarnsavdelinger.

Videre ønsker vi oss

  • Et godt blikk for barns leik
  • Evne til ro i en hektisk hverdag
  • Handlekraft og vilje/evne til initiativ
  • Endringskompetanse, energi og pågangsmot
  • Evne til selvstendig arbeid
  • Gode samarbeidsevner - ”være flink med folk”
  • En løsningsorientert innstilling ovenfor barn, foresatte og kollegaer

Det er det et krav at Rammeplan for barnehage er et kjent dokument som en er vant til å jobbe etter.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Menn oppfordres til å søke. Lønn etter gjeldende tariffavtale.

For mer generell informasjon om barnehagen, se hjemmesiden til

Visedal barnehage

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder Lina Flaten på tlf. 37 11 95 51 / 990 21 102.

Søknadsfrist 25.11.201818.

Du må benytte vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stillingen.

Velkommen som søker.