Listeforslag - kommunestyrevalg 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars 2023 kl. 12.00. Listeforslaget må være mottatt av kommunen innen fristen, det er ikke nok at forsendelsen er poststemplet innen fristen.

Regler, veiledning og saksbehandling 

Skjema for listeforslag

Det kan opprettes listeforslag elektronisk via listeforslag.valg.no, som vi kan laste opp direkte i vårt valgsystem eller det kan fylles ut skjema for listeforslag på papir. Maler til listeforslag på papir ligger på valg.no 

Listeforslag som ikke leveres på listeforslag.valg.no kan leveres på epost til post@gjerstad.kommune.no

Innkomne listeforslag

Listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn, og legges fram for godkjenning i valgstyrets møte.