Midlertidig lokal forskrift mot bruk av ild i utmark og innmark

Oppdatert 30. juni 2023: Midlertidig forskrift er opphevet.

Opprinnelig melding 9. juni 2023: Det er innført midlertidig forskrift som forbyr bruk av ild i utmark og innmark i Østre Agder.

Forskriften favner vidt og nedlegger forbud mot «å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget. Forbudet om å bruke ild som nevnt i første ledd gjelder også på følgende innmarksområder: hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område(…)».

Forskriften gjelder inntil videre men ikke lenger enn til 30. juni. (PDF, 38 kB)