Møteplass for deg som er rammet av kreft mandag 22. april

Vi ønsker velkommen til deg som har/har hatt kreft eller er pårørende. Sted: Dagsenteret, Frydensborgsenteret i Risør, 1. etasje kl. 18:00 - 20:00. Tema: «Når sykdom rammer  -  familie og samliv»,

Kreftkoordinatorene i Tvedestrand, Risør og Gjerstad inviterer til kveldssamling, mandag 22. april kl. 18 – 20.

Sted: Dagsenteret, Frydenborgsenteret i Risør, 1.etg.