Møter i administrasjonsutvalget og formannskapet - tirsdag 6. februar 2024

Administrasjonsutvalget (kl 17:30)  og formannskapet (kl 18:30) avholder møte tirsdag 6.2.24 på kommunehuset. 

Saksliste til møtet i administrasjonsutvalget kan lastes ned her. 

Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her. 

Politiske møter er stort sett åpne og i den grad plassen tillater det kan presse og publikum være tilstede, med unntak av når saker unntatt offentlighet blir behandlet.