Møter i valgstyret og formannskapet - tirsdag 11. juni 2024

Valgstyret (kl 18:30)  og formannskapet (umiddelbart etter møte i valgstyret, ca. kl 18:45) avholder møte tirsdag 11.6.24 på kommunehuset. 

Saksliste til møtet i valgstyret kan lastes ned her.  
Saksliste til møtet i formannskapet kan lastes ned her.  

Når drøftingssak og årlig samtale mellom kommunedirektør og formannskapet blir behandlet vil møtet bli lukket med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2. ledd og forvaltningslovas § 13.1 og 2. 

Politiske møter er stort sett åpne og i den grad plassen tillater det kan presse og publikum være tilstede, med unntak av når saker unntatt offentlighet blir behandlet.