Nå blir det mer fart på vaksineringen i Gjerstad!

Gjerstad kommune får flere vaksiner i uke 30 enn forespeilet, antall doser er økt fra 126 til 408 doser som vi mottar denne uken. Vi satser på å få satt de aller fleste av disse dosene samme uke som vi mottar de, onsdag 28.7. og torsdag 29.7.

Vi får etter planen også en stor mengde vaksiner i uke 32, men dette er foreløpig et litt usikkert antall.

Vi sender ut tilbud om vaksine pr SMS, i tillegg ringer vi noen for å få fylt opp listene. Vi oppfordrer alle til å svare om de ønsker vaksine eller ikke når de mottar SMS fra kommunen med tilbud om å bestille tid for vaksine! Det er viktig at vi får tilbakemelding så organiseringen av vaksineringen blir så effektiv som mulig.

Uke 32: Vaksinering i kommunehuset torsdag 12.8. og fredag 13.8. Gjerstad mottar 396 vaksinedoser, dette er foreløpig et usikkert tall. 12 personer skal ha dose 2. Hvis vi mottar dette antallet vil alle som ønsker det over 18 år ha fått første vaksinedose.

Uke 31: Vaksinering i kommunehuset, torsdag 5.8.21. Gjerstad mottar 126 vaksinedoser, dette er foreløpig et noe usikkert antall. 30 personer skal ha dose 2. Denne uke vaksinerer vi i aldersgruppen 25-39 år.

Uke 30: Vaksinering i kommunehuset, onsdag 28.7. og torsdag 29.7.21. Gjerstad mottar 408 vaksinedoser. 61 personer får dose 2. Denne uken gir vi tilbud om vaksine til alle mellom 18 og 24 år som drop-in i kommunehuset mellom kl 13 og 17 onsdag 28.7. Torsdag 29.7. blir vi ferdig med første dose til alle over 40 år.