Nå kan du søke om kulturmidler for 2023

Kommunen har 200 000 kroner som kan fordeles. Søknader om midler til drift og aktiviteter for barn og unge under 20 år vil bli prioritert.

Søknadsfrist er 23. april 2023. 

Foreningen søker på elektronisk søknadsskjema. Her kan du laste opp årsregnskap og budsjett. Du får mulighet til å lagre søknaden som pdf-fil, og du vil motta kvittering på epost.