Nå kan du søke om kulturmidler for 2024

Søknader om midler til drift og aktiviteter for barn og unge under 20 år vil bli prioritert.

Søknadsfrist er 27. mai 2024 

Foreningen søker på elektronisk søknadsskjema. Her kan du også laste opp årsregnskap og budsjett. Du får mulighet til å lagre søknaden som pdf-fil, og du vil motta kvittering på epost.

Har du spørsmål?

Tonje Berger Ausland
Enhetsleder Plan og samfunnsutvikling, folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 41 52 78 51