Opphevelse av forskrift om ekstraordinær båndtvang i Gjerstad kommune

Gjerstad kommune innførte den 02.01.2024 ekstraordinær båndtvang i hele kommunen. Dette ble gjort på grunn av store mengder snø og generelt vanskelige forhold for viltet, spesielt rådyr. Innført forskrift er hjemlet i Hundelovens § 6.
Med bakgrunn i blant annet nåværende snømengde oppheves forskriften pr. 6. februar 2024. 

Det understrekes også at ved opphevelse av båndtvangen gjelder fortsatt hundelovens regler om aktsomhet ved å la hunden løpe løs, og vi ber om at folk vurderer lokale forhold og passer ekstra godt på framover.

§ 1 Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund i Gjerstad kommune, FOR-2024-01-02-6 oppheves.
§ 2 Forskriften oppheves fra og med 06.02.2024.