Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Velkommen til 5 temakvelder på Gjerstad omsorgssenter kl. 18:00-20:00 på torsdagene 26.10, 2.11, 9.11, 16.11 og 23.11. Påmeldingsfrist 23.10.2023.

Påmeldingsfrist: 23. oktober til Camilla O. Sunde (90954180 eller camilla.sunde@gjerstad.kommune.no).

Velkommen til et kurs- og samtaletilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, informasjon og gruppesamtaler får du økt kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Temaer i løpet av kurset:

  • Demenssykdommer
  • Kommunikasjon
  • Egenomsorg
  • Sosiale aktiviteter
  • Utfordrende atferd
  • Lovverket
  • Tilbud i kommunen