Plan for friluftslivets ferdselsårer i kommunene

Det er et mål at alle skal ha tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Friluftsrådet Sør inviterer derfor lag, foreninger og enkeltpersoner til å registrere sine ønsker om merking og tilrettelegging i skjemaet nedenfor i løpet innen 31. mai 2021.

Friluftsrådet Sør arbeider med friluftslivets ferdselsårer for, og sammen med kommunene. Arbeidet skal ende opp med en politisk vedtatt temaplan for hver kommune, i løpet av 2022 for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad og Åmli. Øvrige medlemskommuner har samme tilbud fra oss innen 2025.

Arbeidet kan deles inn i tre faser: Registrering av status, ønsker/behov og politisk behandling. Vi føler Miljødirektoratets veileder i arbeidet med planene for friluftslivets ferdselsårer.

STATUS
Eksisterende stier, turveier, skiløyper, sykkelruter, padleleder, ridestier ol. kartlegges i forhold til sentrale egenskaper som; type, standard, tilrettelegging, årstall for siste merking/skilting, grunneieravtaler, driftsansvar osv.

NYE TILTAK
Det er et mål at alle skal ha tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Vi inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til å registrere sine ønsker om merking og tilrettelegging i skjemaet nedenfor i løpet innen 31. mai 2021.

I Friluftsrådet Sør sin artikkel finner du elektronisk skjema for utfylling av din/deres registrering.