Prestveien - varsel om veiarbeid og perioder med stenging

Gjerstad kommune startet i dag med utbedringsarbeider på Prestveien, nedre del av Prestkleivene nær Egddalen.

Dette medfører begrenset framkommelighet i ca. tre uker framover, og veien kan bli stengt inntil 6 timer i løpet av dagen mellom kl. 07:00 og 16:00.

Opplysningsskilter settes opp ved kommunegrensa mot Vegårshei og i Egddalen.

Spørsmål knyttet til stengingen kan rettes til Teknisk vakt – 909 62 500.