Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 og årsplan 2020

Rådmannen i Gjerstad har nå lagt frem sitt forslag til Handlingsprogram 2020-2023 og årsplan for 2020.

Her kan du laste ned rådmannens forslag (PDF, 872 kB).