Senior - tilpasse eller skifte bolig?

Dersom du ser at det er behov for å gjøre tiltak i egen bolig eller vurderer å flytte til ny bolig, er det viktig å sette i gang slike prosesser i tide. 

Undersøkelser viser at seniorer er den gruppen som føler seg mest usikker på boligmarkedet. Gjerstad kommune har derfor utarbeidet brosjyren

 «Senior og klar til å skifte bolig» (PDF, 624 kB)

Her får du utfyllende tips og råd som vi håper vil hjelpe deg som er i denne situasjonen.