Sentralbordet ved legekontoret er nå i drift igjen

Gjerstad legekontors sentralbord er nå i ordinær drift.