Står du i manntallet?

Manntallet for Gjerstad kommune for Stortingsvalget 2021 er lagt ut til gjennomsyn fra og med fredag 9. juli 2021 og vil være tilgjengelig frem til valgdagen 13. september. For innsyn, ta kontakt med Gjerstad kommune på epost eller telefon. 

Du er manntallsført på den bostedsadressen du hadde pr. 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune, og flyttemeldingen ikke var registrert i folkeregisteret pr. 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du er manntallsført eller om du vil forhåndsstemme.

Alle stemmeberettigede vil få tilsendt et digitalt valgkort (og i papir dersom du har reservert deg mot elektronisk post). Er navnet ditt er utelatt fra manntallet, eller er det andre feil i manntallslistene, må begrunnet krav om innføring/oppretting sendes skriftlig til Gjerstad valgstyre, Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad. Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.