Stenging av Vestølveien kl. 9-14 og kl. 17-20 fra 29. juni 2022 i ca. 14 dager

Gjerstad kommune skal fortsette utbedringene av Vestølveien, og nå på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene ett par hundre meter. Arbeidene vil starte opp onsdag 29.06. og pågå i ca. 14 dager. I denne tiden vil veien bli stengt fra kl. 09:00 til 14:00, og fra 17:00 til 20:00. Lørdager og søndager vil veien være åpen hele tiden.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dette medfører dessverre en del ulemper, med det er ikke mulig å etablere en omkjøringsvei på denne strekningen.

For mer informasjon, kan Ole Arthur Løite kontaktes på telefon – 907 81 271.