Tilskudd til inkludering av barn og unge

Den nasjonale tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge”  lyses ut årlig og søknadsfristen for 2024 er 3. november. Skjema og mer informasjon finnes i Bufdirs søknadsportal

Kontaktperson for tilskuddsordningen er Tonje Berger Ausland på telefon 41527851 (send sms for avtale), som kan veilede i bruk av søknadsskjemaet, og drøfte hvordan ulike tiltak kan utfylle og forsterke hverandre.  

Alle potensielle søkere i kommunen, også private aktører og frivillige organisasjoner, har like muligheter til å søke på tilskuddsordningen. Etter at søknadene er gjort tilgjengelige fra Bufdir, skal kommunen rangere søknadene som er sendt inn via kommunen fra andre søkerorganisasjoner. Fristen for rangering av søknadene er i januar, og svar fra Bufdir kommer i april-mai.