Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 2025-2028

Gjerstad kommunestyre skal oppnevne meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 2025 - 2028.

Ifølge Domstollovens § 67 kan allmennheten foreslå kandidater til valgene. Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Krav til den som skal velges finnes i Domstollovens § 70 – 72.

Forslag til kandidater kan meldes til postmottak@gjerstad.kommune.no, eller pr. brevpost til:

Gjerstad kommune, Gjerstadveien 1341, 4980 Gjerstad

Frist 1 . mars 2024.

Lenke til Domstolloven

Les mer om vervet