Varsel om store snømengder

Det er meldt store snømengder de neste tre døgn. Det kan bli dårlig framkommelighet på veiene, fare for strømbrudd og bortfall av telefon/nettforbindelse.

Vi ber våre innbyggere om å forberede seg og sørge for å ha ved, vann og mat for å klare seg noen dager.

Hjelp gjerne andre som trenger det. Følg med på kommunens nettside og facebookside for oppdatert informasjon.