Varsel om veiutbedringer på Vestølveien med korte stopp frem til og med onsdag 26. oktober

Oppdatert 25.10.2022: På grunn av mye nedbør de siste dagene, så vil dessverre asfalteringen ta noe lengere tid enn planlagt. Arbeidet vil pågå også i morgen, onsdag 26. oktober. Arbeidet vil pågå med samme tidspunkt, ventetider og prioriteringer som varslet tidligere. Beklager ulempen dette vil medføre.

Gjerstad kommune skal fortsette utbedringene av Vestølveien, og nå på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene.  Arbeidet vil starte torsdag 20. og avsluttes tirsdag 25. oktober.

Torsdag 20. og fredag 21. oktober vil det være forberedelser før asfaltering. Det vil da stort sett være framkommelig, men korte stopp må påregnes.

Mandag 24. og tirsdag 25. oktober vil det bli asfaltering. Arbeidstiden vil da være 07:00-19:00.

Korte stopp på maksimum 30 minutter må påregnes under asfalteringen.

Vi vil ta ekstra hensyn til skoleskyss slik at de blir minst mulig berørt. Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dette medfører dessverre en del ulemper, med det er ikke mulig å etablere en omkjøringsvei på denne strekningen.

For mer informasjon kan Atle Nærdal kontaktes på telefon – 905 36 368.