Veiutbedringer - nattestenging av Vestølveien i uke 27

Det vil bli nattestenging av Vestølveien i tidsrommet 22:30 til 06:00. Dette vil gjelde natt til tirsdag 04.07, natt til onsdag 05.07. og natt til torsdag 06.07. Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Kommunen starter nå arbeidene med oppfylling av veistrekningen i Åsbøkleivene som nå er under utbedring. For at entreprenøren kan arbeide mer sammenhengende med oppfyllingen, må veien nattestenges.

Dersom noen får problemer med stengningen, kan kommunen være behjelpelig ved å plassere ut en bil som kan benyttes. Kommunen beklager ulempene dette medfører.

For mer informasjon kan Ole Arthur Løite kontaktes på telefon nr. 907 81 271.