Veiutbedringer på Vestølveien mellom Marismyrhøgda og Meselveien i perioden 3. - 21. juni 2024

Det er i perioden begrenset framkommelighet på Vestølveien i ukene 23, 24 og 25 (3.-21. juni 2024). Det må påregnes opptil en halv times venting.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dersom tungtransport har behov for å passere anleggsområdet, må entreprenør kontaktes på tlf. 908 34 806.

Kommunen beklager ulempene dette medfører.

For mer informasjon kan Ole Arthur Løite kontaktes på telefon 90781271.