Veiutbedringer - stenging av Vestølveien i uke 26

I uke 26 (mandag 26.06. til fredag 30.06.) vil Vestølveien bli stengt fra kl. 09:00 til 14:00, og fra 16:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

I uke 26 (mandag 26.06. til fredag 30.06.) vil det bli veistenging i forbindelse med veiutbedringen av Vestølveien.

På strekningen som nå skal utbedres, på toppen av Åsbøkleivene, vil det ikke være mulig å etablere omkjøringsvei, og stenging vil derfor være nødvendig. Arbeidene vil starte opp mandag 26.06 kl. 09:00.  I denne uken vil veien bli stengt fra kl. 09:00 til 14:00, og fra 16:00 til 19:00.  Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dersom noen får problemer med stengningen kan kommunen være behjelpelig med transport, eller å plassere ut en bil som kan benyttes. Kommunen beklager ulempene dette medfører.

For mer informasjon kan Ole Arthur Løite kontaktes på telefon 907 81 271 eller entreprenør på telefon 908 34 806.