Velkommen til inspirasjonsdagen Aktiv senior onsdag 27. september

Onsdag 27. september kl 11-15.30 arrangeres temadag om velferdsteknologi for innbyggere i Gjerstad og Vegårshei på Gjerstad frisklivssentral på Brokelandsheia. Bli med på en gratis og lærerik temadag med foredrag, stands og bevertning.  Påmeldingsfrist 25. september til post@gjerstad.kommune.no eller til telefon 48 24 37 80.

Kommunene, næringslivet tilbud innen velferdsteknologi

Her vil du få informasjon om kommunens og næringslivets tilbud innen teknologi, og hvordan dette brukes for å ivareta innbyggere på en trygg og god måte. Velferdsteknologi utvikles for at flere skal kunne bo trygt hjemme, leve gode liv og få en god alderdom. Du vil få mulighet til å snakke med lokale fagfolk og frivillige som har tatt i bruk teknologien, samt leverandører av velferds- og hverdagsteknologi.

Påmelding pga bevertning

Det blir enkel matservering og vi har derfor påmelding for å enklere kunne beregne mat. Frist for påmelding er mandag 25. september. Påmelding til Gjerstad kommune på post@gjerstad.kommune.no eller på telefon 48 24 37 80.

Program

 • 11.00 – 11.30 Kaffe og servering, besøke stand
 • 11.30 – 11.45 Velkommen v/ Steinar Pedersen, ordfører i Gjerstad kommune
 • 11.45 – 12.05 Hva skaper sunn aldring? v/ Elisabeth Eldrup, frisklivskoordinator i Gjerstad kommune
 • 12.05 – 12.30 Hvordan kan teknologi være til hjelp i hverdagen? v/ Eva Nilsen, teknologiambassadør
 • 12.30 – 12.40 Kort presentasjon av stand deltakere
 • 12.40 – 13.10 Pause og besøke stand
 • 13.10 – 13.30 Hvilke tilbud finnes i kommunene? v/ Camilla Sunde, Gjerstad kommune og Åse Bjørkholt, Vegårshei kommune
 • 13.30 – 14.00 Brannsikkerhet hjemme v/ Frank Danielsen og Ingeborg Rømyr, Østre Agder Brannvesen
 • 14.00 – 14.30 Pause og besøke stand
 • 14.30 – 14.50 Digital hjemmeoppfølging v/ Cesilie Strømland, Telemedisinsk sentral Agder
 • 14.50 – 15.15 Bibliotekets tilbud v/ Sonja Lindtveit, Vegårshei bibliotek og Nina Stenbro, Fylkesbiblioteket i Agder
 • 15.15 – 15.30 Besøke stand og takk for i dag

Disse kommer og har stand:

 • Tellu- leverandør av velferdsteknologi
 • Picomed
 • Cognita
 • Pensjonistforbundet
 • Eldirect
 • Elkjøp
 • Apotek 1
 • Agder sparebank
 • Seniornett

Hilsen arrangørene:

Arrangører er Gjerstad kommune, Vegårshei kommune, Pensjonistforbundet, Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi i Agder (RKG), Østre Agder samarbeidet (IPR), Agder fylkeskommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder.