Verneprisen 2023 tildelt Sameiet Gata, Verksvegen på Egelands verk

Ordfører Steinar Pedersen overrakte prisen søndag 18. juni på Gjerstad historielags åpne dag på Holmen gård. Ekteparet Grete og Per Valset mottok prisen på vegne av sameiet. Prisen består av en gavesjekk på kr 10.000, diplom og blomster. Thomas Hansen i Agder Sparebank delte ut sjekken.

Begrunnelsen for verneprisen: 

I 1971 var de gamle arbeiderboligene ved Egeland verk truet av forfall og sto ubebodd. Det var den gang snakk om å rive hele trehusrekken, til tross for at husene var vernet. Daværende fylkeskonservator i Aust-Agder, Ulf Hamran tok kontakt med kunsthistoriker Egil Sinding-Larssen og en annen interessent, Koren. Disse to fikk satt i verk en avtale med grunneier Torgny Strat om festeforhold og salg av husene. Flere kom til og overtok husene som ferieboliger. Det ble igangsatt et omfattende restaureringsarbeid ved hjelp av lokale håndverkere.


Takket være alle disse eiernes iherdige innsats, er arbeiderboligene i ‘Gata’ i dag i god tilstand, og de gamle arbeiderboligene inngår i et større kompleks som når er fredet, også med området rundt. Bygningene og hagene er fine oaser, og mange innbyggere i Gjerstad har glede av å oppleve denne perlen når de går tur i området.

Boligene har nå i femti år vært i samme familiers eie, og nye generasjoner har tatt dem i bruk. Hadde ikke enkeltpersoner tatt ansvar og tart over boligene, kunne de i dag ha vært revet. Deres iherdige vernearbeid for å ta vare på disse, gjør at de fortjener Gjerstad kommunes vernepris for 2023.