Vestølveien stenges i daglige intervaller fra 23. til 25. august 2022

Vi fortsetter med utbedringene av Vestølveien på strekningen fra avkjøring til Åsmundstøl, og opp i Åsbøkleivene ett par hundre meter, og vil derfor stenge veien følgende dager, og klokkeslett i uke 34:

Tirsdag 23.08, onsdag 24.08 og torsdag 25.08, fra kl. 08.30 til 12.00 og fra kl. 14.20 til 16.20.

Utrykningskjøretøy vil kunne passere ved behov.

Dette medfører dessverre en del ulemper, med det er ikke mulig å etablere en omkjøringsvei på denne strekningen.

For mer informasjon, kan Ole Arthur Løite kontaktes på telefon – 907 81 271.