Veteranplan for Gjerstad kommune

Gjerstad kommune har for første gang laget en veteranplan, som skal gjelde for perioden 2020-24. Planen ble vedtatt i kommunestyret 17.9.20 (etter å ha vært ute på høring i perioden frem til 15.8.20).

Her er lenke til den vedtatte  Veteranplan for Gjerstad kommune 2020-24 (PDF, 825 kB)

Kommunestyret oppnevnte ordfører som kommunens veterankontakt.

Gjerstad kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad og som har deltatt i internasjonal tjeneste, enten det er for lang tid tilbake eller i de senere år.

Veteranplanen er kommunens svar på regjeringens oppfordring om tydeligere anerkjennelse og ivaretakelse av personell som bor i Gjerstad og som har deltatt i fredsbevarende innsats for Norge. Vi inviterer bygdas egne veteraner til å lese gjennom forslaget til plan og gi innspill til både selve planen og tiltakene.

Det vil være av stor betydning å komme i kontakt med veteraner som bor i Gjerstad, om de har tjenestegjort for lenge siden eller i de senere år, så kommunen kan gi uttrykk for anerkjennelse og så veteranene har et kontaktpunkt å henvende seg til dersom de har spørsmål eller behov for bistand fra kommunen.

Vi har pr 25.9. fått kontakt med noen få av veteranene som bor i Gjerstad, men vi vil gjerne bli kontaktet av flere.

Ta kontakt med varaordfører Steinar Pedersen på tlf 90665921, evt kommunedirektør Per Gunnar Johnsen på tlf. 90013649.

Hvis du har innspill til veteranplanen, om det er ting som mangler eller som bør rettes opp til neste utgave, send gjerne mail til per.gunnar.johnsen@gjerstad.kommune.no, så skal vi ta det med oss videre i arbeidet med å gjennomføre planen.

Skjema for innmelding til 8. mai arrangement 2022: