Viktig informasjon fra legekontoret

Gjerstad legekontor har stengt fredag 25.10.19. I dag, torsdag 24. er det ingen leger på kontoret.
Ved behov for lege må legevakten kontaktes, telefon 116 117. Ved akuttsituasjoner, ring 113.