Viktig informasjon fra NAV Gjerstad om åpningstider i julen, bostøtte og ny organisering fra 1.1.2022

NAV Øst i Agder - NAV Gjerstad, NAV Froland, NAV Vegårshei og NAV Tvedestrand slår seg 01.01.22 sammen til NAV Øst i Agder. Det vil fortsatt være kontor i alle kommunene, men du kan selv velge hvilken lokasjon du ønsker å møte hos.  Har du spørsmål, ta kontakt på din side på NAV.NO eller tlf 5555 3333.

Bostøtte - Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31 desember. Tiltaket gjelder utbetalingene i januar, februar og mars. Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt. Se også Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter - Husbanken

Åpningstid i romjula – tirsdag 28 desember kl 1200 – 13.30, torsdag 30 september kl. 12.00 – 13.30.