Vil du være med på å gå Gjerstad rundt?

Vi vil utfordre både ansatte og alle innbyggere i Gjerstad kommune til en morsom aktivitetskonkurranse. Nå kan du blant annet gå, sykle, løpe, vaske eller danse deg rundt utvalgte turmål i Gjerstad! Du kan delta alene eller være med i et lag.

Klarer du minimum 10 000 skritt pr. dag i perioden mandag 7. oktober til søndag 3. november, blir du med på trekning av premier.

Fokus på folkehelse

Her er en utfordring til deg som på en morsom måte kan gjøre deg mer aktiv!

Som avslutning på et to års arbeidsmiljøprosjekt for ansatte i Gjerstad kommune, har vi nå laget en skreddersydd konkurranse i dytt.no, der du kan melde deg på og gå hele Gjerstad kommune rundt! Ansatte deltar gratis som følge av midler i prosjektet, men vi har lyst til å åpne for at alle innbyggere i Gjerstad skal kunne bli med, da mot en deltakeravgift.

Vi har også tidligere vært med på dytt.no - aktivitetskampanjer der de ansatte har besteget Mount Everest, fulgt Lars Monsens fotspor og gått fra Bosten til New York. Denne gangen ønsker vi å gjøre oss kjent i vår egen kommune.

Etter hvert som du legger inn aktiviteter i dytt-appen, vil du bevege deg virtuelt på et kart over Gjerstad. Hvert skritt du tar, får deg fremover på kartet. Du kan registrere inn manuelt på forskjellige aktiviteter som deretter omdannes til antall skritt. Du kan også knytte til diverse skritt-tellersystemer for automatisk registrering.

Hvordan melder du deg på?

Ansatte har egen påmelding via Gjerstad kommune (se ansattportalen og epost).

Innbyggere melder seg på slik:

Pris pr. deltaker er kr. 250. Her kan du også kjøpe skritt-teller om du ikke har dette fra før av.

  1. Åpne dytt.no/gjerstad.
  2. Meld inn en eller flere deltakere.
  3. Du mottar bekreftelse på påmelding fra dytt.no.
  4. Du mottar epost med lenke og kode for registrering av den/de innmeldte.
  5. Etter at du har registrert deg, kan du bli med på lag eller danne et lag selv.
  6. Spørsmål om påmelding direkte til Dytt.no på telefon 22 33 59 00 eller epost info@dytt.no.

Alle kan delta individuelt eller danne lag sammen med kollegaer eller lag/forening/vennegjeng. Ansatte og innbyggere kan blande lag så snart alle er påmeldt og registrert på dytt.no.

Premier

Trekning blant alle deltakerne som kommer i mål innen 3. november.

Lag foreninger, vennegjenger og enkeltpersoner kan melde seg på. Spre budskapet og utfordre familie og venner :-)